تولید کننده انواع سینی کابل -نردبان کابل -انواع لوله ای کاندوییت(درز مخفی-درزدار-مانیسمان با رزوه های میلی متر-اینچ) با کلیه اتصالات

دفتر فروش  : 33986672  دفتر مرکزی : 77291767

کابل هاي غير قابل انعطاف ثابت يا زميني با عايق و روکش PVC

رديف

نوع توليد

مشخصات فني

استاندارد

1

كابلهـاي غير قـابل انعطاف قدرت تك رشته با عايق و روكش p.v.c

NYY ,  NYA

IEC- 60502-1, BS- 6346, VDE 0271, ISIRI ( 3569-1)

2

كابلهاي غير قابل انعطاف قدرت تك رشته با عايق و روكش p.v.c با زره فولادي

NYRY

IEC- 60502-1, VDE 0271, ISIRI ( 3569-1)

3

كابلهـاي قـدرت غيـرقـابل انعطاف چند رشته با عايق و روكش p.v.c

NYY-O-J

IEC- 60502-1, BS- 6346, VDE 0271, ISIRI ( 3569-1)

4

كابل قدرت غيرقابل انعطاف چند رشته باعايق و روكش p.v.c با زره يا نوار فولادي

NYRY, NYBY  

IEC- 60502-1, VDE 0271, ISIRI ( 3569-1)

5

كابلهـاي غيـر قـابل انعـطاف كنتـرل نيمه افشان تا مقطع 61 رشته

NYY-O-J

IEC- 60502-1, BS- 6346, VDE 0271, ISIRI ( 3569-1)

6

كابلهاي غيرقابل انعطاف كنترل نيمه افشان با شيلد و اسكرين مس  تا مقطع 61 رشته

NYCY

NYCWY

NYSY

IEC- 60502-1, VDE 0271, ISIRI ( 3569-1)

7

كابلهاي غير قـابل انعطاف كنتـرل بـا زره

( آرمورينگ ) و نـوار فولادي

NYRY,NYBY  

IEC- 60502-1, VDE 0271, ISIRI ( 3569-1)

8

كابلهاي قدرت غيرقابل انعطاف چند رشته با هادي سكتور و  عايق و روكش p.v.c

NYY-O-J

IEC- 60502-1, BS- 6346, VDE 0271, ISIRI ( 3569-1)

9

كابلهاي قدرت غيرقابل انعطاف چند رشته با هادي سكتور  و عايق و روكش p.v.c  با شيلد و اسكرين مسي

NYCY

NYSY

IEC- 60502-1, VDE 0271, ISIRI ( 3569-1)

10

كابلهاي قدرت غيرقابل انعطاف چند رشته با هادي  سكتور  و عايق و روكش p.v.c  با زره يا نوار فولادي

NYRY

NYBY

IEC- 60502-1, VDE 0271, ISIRI ( 3569-1)

 

 

عضویت در خبرنامه

با ثبت در خبرنامه وبسایت از اخبار جدید گسترش صنعت نارگان مطلع شوید.

 

تماس با ما